Menu

0

₫0.00

Blog

Tin Tức Công Nghệ

Máy tính cá nhân IBM

Cuối năm 1980, IBM quyết định bước vào cuộc cạnh tranh trong thị trường máy tính cá nhân giá thấp đang phát triển nhanh chóng.

Quá trình phát triển

Công ty thành lập Entry Svstems Division tại Boca Raton, Florida …

read more