Menu

0

₫0.00

Để sử dụng Windows một cách hiệu quả, bạn phải nắm vững một số thao tác đơn giản, chẳng hạn như trỏ và nhấp, rê và thả, và nhấp phải. Bạn thực hiện hầu hết tất cả các thao tác này bằng cách sử dụng chuột.

Trỏ và nhấp

Thao tác chuột phổ biến nhất là trỏ và nhấp. Chỉ cần di chuyển con chuột để con trỏ trỏ vào đối tượng mà bạn muốn chọn sau đó nhấp nút trái chuột một lần. Trỏ và nhấp là một cách hiệu quả để chọn các hạng mục menu, các thư mục, và các file.

Nhấp đúp

Nếu bạn đang sử dụng chế độ điều hành mặc định của Windows thì bạn cần phải nhấp đúp một hạng mục để kích hoạt một tác vụ. Thao tác này bao gồm việc trỏ vào một hạng mục nào đó trên màn hình bằng con trỏ và sau đó nhấp nút trái chuột hai lần. Ví dụ, để mở các nhóm chương trình hay khởi động các chương trình riêng lẻ, chỉ cần nhấp đúp một biểu tượng nào đó.

Các thao tác quan trọng trong Windows

Thủ thuật

Chế độ nhấp đúp cổ điển này được kích hoạt theo mặc định trên hầu hết các máy tính đời mới. Windows cũng có một chế độ nhấp đơn, chế độ này cho phép Windows hoạt động giống như một trang Web. Trong chế độ này. bạn có thể di chuyển trên một đối tượng để chọn nó và nhấp đơn để kích hoạt nó.

Nhấp phải

Khi bạn chọn một hạng mực và sau đó nhấp nút phải chuột thì bạn thường sẽ nhìn thấy một menu bật lên. Menu này, khi xuất hiện, chứa các lệnh có quan hệ trực tiếp đến đối tượng được chọn.

Rê và thả

Để rê một đối tượng, hãy dùng con trỏ trỏ vào nó và sau đó ấn giữ nút trái chuột. Di chuyển chuột mà không thả nút chuột ra và rê đối tượng đến một vị trí mới. Khi bạn đã di chuyển đối tượng xong, hãy buông nút chuột ra để thả nó ở vị trí mới.

Bạn có thể sử dụng thao tác rê và thả để di chuyển các file từ folder này đến folder khác hay xóa các file bằng cách rê chúng vào biểu tượng Recyle Bin.

Đặt trỏ chuột trên một hạng mục mà không nhấp

Nhiều tác vụ đòi hỏi bạn phải đặt con trỏ trên một hạng mục mà không nhấp chuột.

Di chuyển và định lại kích cỡ của các cửa sổ

Mọi chương trình phần mềm mà bạn khởi động đều được hiển thị trong một cửa sổ riêng biệt trên một màn hình. Khi bạn mở nhiều hơn một chương trình thì bạn có nhiều hơn một cửa sổ – và nền màn hình của bạn có thể chẳng mấy chốc sẽ rối tung.

Có nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Một trong những cách này là di chuyển một cửa sổ đến một vị trí mới. Bạn thực hiện điều này bằng cách đặt con trỏ trên thanh tiêu đề của cửa sổ đó và sau đó nhấp và ấn giữ nút trái chuột. Trong lúc nút này đang được ấn giữ thì bạn có thể sử dụng chuột để di chuyển cửa sổ xung quanh màn hình. Khỉ bạn buông nút trái chuột ra thì cửa sổ sẽ nằm ở vị trí mà bạn di chuyển đến.

Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ của hầu hết các cửa sổ. Bạn thực hiện điều này bằng cách đặt con trỏ trên bất ký mép nào của cửa sổ. Nếu bạn đặt con trỏ lên một trong hai cạnh bên của cửa sổ thì bạn có thể định lại kích cỡ theo chiều rộng. Nếu bạn đặt con trỏ ở mép nằm bên trên hay bên dưới của cửa sổ thì bạn có thể định lại kích cỡ theo chiều cao. Cuối cùng, nếu bạn đặt con trỏ ở một góc thì bạn có thể định lại kích cỡ theo chiều rộng và chiều cao cùng lúc.

Thủ thuật

Con trỏ thay đổi hình dạng – thành một mũi tên hai đầu – khi nó được đặt trên một mép của cửa sổ.

Sau khi con trỏ đã được đặt trên mép của cửa sổ, hãy ấn giữ nút trái chuột và sau đó rê mép đó để định lại kích cỡ của cửa sổ. Khi bạn buông nút trái chuột ra bạn sẽ có được một cửa sổ với kích cỡ mới.