Menu

0

₫0.00

  • Home
  • Tin Tức Công Nghệ

Tin Tức Công Nghệ

Tin Tức Công Nghệ

Khái niệm CD-R

Một khi đã được ghi, các đĩa CD-R có thể được xem lại hay đọc trong bất kỳ ổ đĩa CD tiêu chuẩn nào. Do đó nó hữu dụng cho việc lưu trữ dữ liệu, tạo ra các đĩa CD

read more

Tin Tức Công Nghệ

Các tiêu chuẩn ATA

Ngày nay, giao diện ATA được điều khiển bởi một nhóm độc lập đại diện những nhà sản xuất thành phần, ổ đĩa, máy tính chủ yếu. Nhóm này được gọi là Technical Committee T13 (http://www.t13.org) và có trách nhiệm …

read more