Menu

0

₫0.00

Tin Tức Công Nghệ

Tin Tức Công Nghệ

Bo mạch chủ và các bus

Bạn có biết bộ phận quan trọng nhất trong một hệ thống máy tính chính là bo chủ hay còn gọi là bo mạch chủ không?

Gần như mỗi bộ phận bên trong trong máy tính đều cần nối với …

read more

Tin Tức Công Nghệ

Pentium 4 Extreme Edition

Vào tháng 10 năm 2003, Intel giới thiệu Pentium 4 Extreme Edition, được ghi nhận là bộ xử lý máy để bàn có bộ nhớ đệm L3.

Những cập nhật mới nhất

Extreme Edition (hay Pentium 4EE) cơ bản là …

read more

Tin Tức Công Nghệ

Ép xung bộ xử lý

Một dạng khác của việc nâng cấp bộ xử lý là đặt tốc độ bộ xử lý cao hơn tốc độ trên con chip, điều này gọi là ép xung (overcloking).

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể thực hiện …

read more

Tin Tức Công Nghệ

Máy tính cá nhân IBM

Cuối năm 1980, IBM quyết định bước vào cuộc cạnh tranh trong thị trường máy tính cá nhân giá thấp đang phát triển nhanh chóng.

Quá trình phát triển

Công ty thành lập Entry Svstems Division tại Boca Raton, Florida …

read more